Imes biogas je kompanija za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. U saradnji sa Krieg&Fischer Ingenieure GmbH pružamo usluge projektovanja biogas postrojenja.

Naš cilj je razvoj i unapređenje biogas tehnologije u Srbiji.

U saradnji sa lokalnim inženjerima, Imes biogas, u skladu sa srpskim standardima i zakonima, nudi izradu:

    idejnih projekata
    studija opravdanosti
    glavnih projekata za izgradnju biogas postrojenja

Tehnologija koju nudimo je fleksibilna, biramo je u interesu klijenta i saradnji sa njim i u potpunosti smo nezavisni od proizvođača opreme za biogas postrojenja.

Usluge eksperata Krieg&Fischer uključuju:

    Kalkulacije bilansa energije i mase za date sirovine
    Procenu visine investicije
    Pripreme tendera za ugovaranje izgradnje biogas postrojenja
    Podršku prilikom ugovaranja projekata po principu ključ u ruke
    Preliminarni inženjering biogas postrojenja
    Podršku pri izboru opreme
    Detaljni inženjering
    Puštanje postrojenja u rad
    Monitoring rada postrojenja
    Optimizaciju postojećih biogas postrojenja
    Davanje ekspertskih mišljenja

Preduzeće za proizvodnju električne energije IMES BIOGAS doo         Padinska Skela 11 213 Beograd, Srbija         tel: + 381 11 8871 901         fax:+ 381 11 8871 836         M. broj:17480294         PIB:102824610
Smilja Latinović                                                cell:+ 381 63 314 595                                          e-mail: biogas@imes.rs